هر روز با شما تا خود كنكور!

قراره از امروز مورخ بيست و ششم خرداد هزار و سي‌صد و نود و پنج شمسي مصادف با پانزده ژوئن دوهزار و شانزده ميلادي و بیست و نهم رمضان هزار و چهارصد و سي و هفت قمري به‌مدت کمتر از يك ماه با تو باشيم.

گپ ۱ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۲ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۳ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۴ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۵ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۶ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۷ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۸ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۹ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۱۰ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۱۱ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۱۲ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۱۳ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۱۴ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۱۵ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۱۶ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۱۷ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۱۸ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۱۹ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۲۰ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۲۱ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۲۲ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۲۳ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۲۴ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)
گپ ۲۵ (به قلم علی امین‌صادقیه، سرمشاور فار)

لطفا نظرات خود را برای ما ارسال نمایید:

نام و نام خانوادگی:     ایمیل:

C

ثبت نام اگر قبلا عضو فار شده‌اید از اینجا وارد شوید.
C

ورود اگر قبلا عضو فار نشده‌اید از اینجا عضو شوید
اگر کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید اینجا را
کلیک کنید.
C

ارسال اگر قبلا عضو فار نشده‌اید از اینجا عضو شوید

در حال ارسال اطلاعات
تایید