ای نام تو بهترین سرآغاز

هاهاهاها!
سلام ارباب، من غول چراغم، در خدمت‌گزاری حاضرم.
سه آرزو کن تا در یک چشم به‌هم‌زدن برایت برآورده کنم.
می‌خواهی خودم آرزوهایت را حدس بزنم؟ از چهره‌ات معلوم است که سخت نگران کنکور هستی، می‌خواهی یک برنامه برایت ظاهر کنم تا بدون آن‌که درس بخوانی درس‌ها را یاد بگیری. یا این‌که اگر حوصله‌ی یادگرفتن هم نداری به جایت کنکور بدهم، یا اصلاً بدون معطلی هر دانشگاهی که می‌خواهی قبولت کنم و... بعضی‌ها‌ مشاور را با غول چراغ‌ جادو اشتباه گرفته‌اند. ولی غافل از آن‌که این داستان‌های زیبا فقط قصه است گاهی اوقات چیزهایی شبیه همین قصه‌ها را هم می‌شود در خواب دید و حالش را برد. ولی وقتی از خواب بیدار شویم دوباره همان هستیم که بودیم. پس چه بهتر که زندگی خودمان را بر اساس خواب و قصه بنا نکنیم و حتی مثل فیلم‌های هالیودی به دنبال یک قهرمان نباشیم تا ما را به آرزوهایمان برساند. هر چند که این قهرمان بهترین مشاور با تجربه‌ی کنکور باشد. زیرا تنها قهرمانی که دنبالش می‌گردی تا تو را به آرزویت برساند خودت هستی و مشاور خوب مانند فانوس دریایی است که با نورش در دریایی پر از موج‌های بلند، فقط راه را به تو نشان می‌دهد و تو باید مانند ناخدای عاقل، تیزبین، با اراده و مصمم از تمام آن‌چه آموخته‌ای و در اختیار داری با همه‌ی توان و قدرت استفاده کنی تا کشتی‌ات را که در امواج سرکشیده‌ی دریا در حرکت است، به سلامت به ساحل موفقیت برسانی. پس چشم به فار بدوز، تا ساحل آرامش، راه زیادی نمانده است.

ارادتمند شما
سرمشاور فار

C

ثبت نام اگر قبلا عضو فار شده‌اید از اینجا وارد شوید.
C

ورود اگر قبلا عضو فار نشده‌اید از اینجا عضو شوید
اگر کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید اینجا را
کلیک کنید.
C

ارسال اگر قبلا عضو فار نشده‌اید از اینجا عضو شوید

در حال ارسال اطلاعات
تایید